รีวิว ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ที่เที่ยวสัตหีบ ชลบุรี

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล แหล่งท่องเที่ยวที่ช่วยส่งเสริมความรู้ให้แก่คนที่สนใจพันธุ์เต่าทะเล และยังเป็นสถานที่เชิงอนุรักษ์ ที่ใครได้มาชลบุรีแล้วต้องแวะมาดูเต่าที่นี่ เหมาะกับการมาแบบครอบครัวที่พาลุกหลานมารับความรู้ และเรียนรู้การอนุรักษ์สัตว์ให้คงอยู่ โดยที่นี่เปิดเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชลบุรี

ที่นี่เป็นแหล่งอนุบาลเต่าทะเลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและยังสามารถดำเนินการปล่อยเต่าทะเลที่ได้ทำการอนุบาลกลับคืนสู่ท้องทะเล และยังเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้ แหล่งเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ และเพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์เต่าทะเลมากขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ เพื่อลูกหลานในอนาคต โดยสถานที่แห่งนี้อยู่ในความรับผิดชอบของ  หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ซึ่งอดีตได้มีการดำเนินงานด้านอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลของกองทัพเรือมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2493 และดำเนินงานเฉพาะเรื่องการเพาะไข่เต่า รวมถึงการอนุบาลลูกเต่าทะเลเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่บริเวณ เกาะคราม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และในวันที่ 17 ตุลาคม 2544 กองทัพเรือ ได้ทำการยกเลิกคณะอนุกรรมการอนุรักษ์ต่างๆ ในงานด้านการอนุรักษ์ทั้งหมด

  1. จุดเด่นของสถานที่
  2. ประวัติของสถานที่
  3. บรรยากาศด้านในสถานที่
  4. สถานที่ตั้ง

จุดเด่นของสถานที่

เป็นสถานที่เชิงอนุรักษ์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาเรียนรุ้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับพันธุ์เต่าทะเล อีกทั้งยังมีอควาเรียม นิทรรศการต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวได้เดินชม ซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะมากับครอบครัว หรือมาทัศนศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ทั้งยังสามารถเดินทางได้ง่าย มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำอยู่ตลอด

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

ประวัติของสถานที่

แต่เดิมกรรมประมงและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้สัมปทานเอกชนดำเนินการเก็บไข่เต่าทะเลตามชายหาดและเกาะต่าง ๆ และเมื่อปี พ.ศ. 2493 กองทัพเรือได้ทำการออกประกาศตามพระราชบัญญัติว่าด้วยเขตปลอดภัยทางราชการ และให้สงวนบริเวณสถานีทหารเรือสัตหีบบางส่วน ไว้เป็นเขตปลอดภัยยังนั้นกรมประมงได้มอบการเก็บไข่ เต่าทะเล ในบริเวณเขตปลอดภัย ให้กองทัพเรือเป็นผู้ดำเนินการ กองทัพเรือ จึงได้ดำเนินการอนุรักษ์ พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือได้มอบหมายให้กรมอุทกศาสตร์เป็นหน่วยแรกที่ดำเนินการดูแลจนถึงปี พ.ศ.2501 กรมอุทกศาสตร์ได้โอนให้กับ สถานีทหารเรือสัตหีบดำเนินการดูแล และตั้งแต่ปี พ.ศ. กองทัพเรือได้มุ่งเน้นให้มีการขยายการดำเนินงานอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเลให้มีความกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยทำการจัดแต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาขึ้นมาดูแลในส่วนนี้ และทางกองทัพเรือได้มีการขยายการอนุรักษ์เต่าทะเลไปยังฝั่งทะเลอันดามัน ในความรับผิดชอบของ กองภาคเรือที่ 3 กองเรือยุทธการ ตั้งศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลอยู่ที่ ชายหาดสนงาม แหลมปอ ฐานทัพเรือพังงา .ท้ายเหมือง .พังงา

บรรยากาศด้านในสถานที่

ภายในศูนย์ อนุรักษ์จะมีการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดนจะเน้นในส่วนของการอนุบาลพันธุ์เต่าทะเลเป็นส่วนสำคัญ และส่วนอื่นๆ ตามมาเพื่อให้ทุกคนที่มายังที่แห่งนี้ได้รับความรู้กลับไปด้วย ถ้าอยากรู้ว่าจะมีอะไรนั้นไปชมกันได้เลย

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

บ่ออนุบาลเต่าทะเล เป็นสถานที่แบบเปิดที่ให้ทุกคนสามารถเดินเข้าไปดูเต่าทะเลที่มีการเลี้ยงไว้ในบ่อ และยังมีกระจกใสเป็นบ่อให้กับเต่าเพื่อให้ทุกคนสามารถมองเห็นว่าเต่าว่ายน้ำอย่างไร ซึ่งในอควาเรียมนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้ความดูแล และความรู้เสมอเสมอ โดยจะมีการผลัดเปลี่ยนผู้ให้ความรู้มาแต่ละช่วงเวลา อีกทั้งยังลองให้ทุกคนได้สัมผัสกับเต่าทะเลในอควาเรียมแบบมืออาชีพกับผู้ที่เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มายาวนาน ใครที่มาที่นี่จะต้องมายังอควาเรียมแห่งนี้เพื่อดูเต่าทะเลตัวเป็นๆ

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

ห้องจัดนิทรรศการ โดยมีเอกลักษณ์ที่เป็นรูปเต่าตัวใหญ่เป็นหลังคาของอาคารนิทรรศการแห่งนี้ เป็นอาคารที่มีขนาดใหญ่ เมื่อเดินเข้ามาด้านในจะเจอกับรูปปั้นเต่าทะเลอันเก่าแก่ เป็นจุดที่ให้นักท่องเที่ยวได้มาถ่ายภาพเช็คอิน อีกทั้งผนังของนิทรรศการยังมีการวาดภาพตกแต่งอย่างสวยงามให้ดูน่าค้นหาอีกด้วย

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

ภายในนิทรรศการมีการจัดวางพื้นที่ให้ความรู้โดยจะมีแท่นอธิบายไว้ให้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าชมสามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง หรือจะให้พนักงานมาอธิบายเพื่อให้ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเต่าทะเลมากยิ่งขึ้นก็สามารถทำได้

กลับสู่สารบัญ

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

ต่อมาคืออควาเรียมปลาทะเล ที่ทางศูนย์อนุรักษ์ได้จัดทำขึ้นสำหรับใครที่มีความสนใจกับปลาทะเล ที่นอกจากจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเต่าแล้วยังได้รู้จักกับพันธุ์ปลาทะเลมากมาย ที่ทางศูนย์อนุรักษ์มีมาให้ 

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

ด้านในจะมีบอร์ดนิทรรศการ เนื้อหาทั้งหมดจะเกี่ยวกับพันธุ์ปลาทะเลมากมาย และมีตู้กระจกโชว์ปลาทะเลที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก เพื่อให้ทุกคนที่มายังที่แห่งนี้ได้รับความรู้ใหม่ๆ เป็นประโยชน์ในทางการศึกษาแก่น้องๆ นักเรียน นักศึกษาที่มายังสถานที่แห่งนี้อีกด้วย

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

นอกจากจะมาเที่ยวชมพันธุ์เต่าทะเล ได้รับความรู้แล้วนั้นทางศูนย์อนุรักษ์ยังมี สมาคมภริยา หรือเรียกง่ายๆ ว่าร้านค้าของสมาคมแม่บ้านกองทัพเรือ ซึ่งภายในนั้นได้มีการจัดแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับศูนย์อนุรักษ์ สำหรับใครที่สนใจสามารถไปซื้อเก็บไว้เพื่อเป็นของที่ระลึกได้

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

ภาพจาก Airno FPV

แวะชมภาพบรรยากาศทะเลสวยๆ ที่สามารถเดินมาจากศูนย์อนุรักษ์เพียงไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้ว ด้วยท้องทะเลสีฟ้าครามขนาบกับท้องฟ้าอันสดใส ทำให้ที่นี่เหมาะกับการมาท่องเที่ยวกับครอบครัวอย่างมาก 

สถานที่ตั้ง

  • พิกัด: ดูแผนที่คลิ๊ก
  • ที่อยู่: หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตำบล สัตหีบ อำเภอสัตหีบ ชลบุรี 20180
  • เว็บไซต์: ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ
  • เวลาเปิดทำการ: 8.30-16.30 น.

กลับสู่สารบัญ

จบกันไปแล้วกับการ รีวิว ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ที่เที่ยวสัตหีบ ชลบุรี สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยเปิดให้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะกับการมากันเป็นครอบครัวพาลุกหลานมารับความรู้นอกหนังสือ เจอกับเต่าทะเลตัวเป็นๆ และรับความรู้ๆ จากวิทยากรที่คอยดูแลอยู่ในศูนย์อนุรักษ์ การเดินทางมายังที่นี่ก็แสนง่าย อีกทั้งยังอยู่ใกล้กับทะเลอีกด้วย เหมาะกับการมาท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจในวันสบายๆ และสำหรับใครที่มาเที่ยวพัทยาต้องการบ้านพักพูลวิลล่าที่สะอาด ปลอดภัย ไว้ใจได้ สามารถแวะชมได้ที่  Baanpuck.com แหล่งรวมบ้านพักพูลวิลล่าที่ดีที่สุด

สนใจติดต่อ @LINE คลิ๊ก

 

รีวิวบทความ ที่เที่ยวชลบุรี ที่ใกล้เคียง

บทความที่เกี่ยวข้อง

สอบถามราคาพิเศษ คลิ๊ก!