รีวิว อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ที่เที่ยวเชิงธรรมชาติ

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและยังเป็นศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมนานาชาติ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ตามแนวพระราชดำริ อย่างยั่งยืน ที่ใครมาแล้วนอกจากจะได้ความสนุก และยังได้ความรู้กลับไปอย่างแน่นอน

สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่ไม่ควรพลาด 2023

อุทยานฯ แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ที่ทรงเจริงพระชนมายุ 48 พรรษา ในปี 2548 อีกทั้งยังเป็นการฟื้นฟูพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ป่าชายเลน ป่าชายหาด และสัตว์ที่อยู่อาศัยตามพื้นที่บริเวณนี้ให้มีสภาพที่สมบูรณ์ขึ้น และทางอุทยานฯ ได้เล็งเห็นว่าสถานที่แห่งนี้มีกิจกรรมมากมายที่สามารถทำได้จึงเปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศอีกด้วย

  1. จุดเด่นของสถานที่
  2. สถานที่สำคัญของอุทยานฯ
  3. บริการอื่นๆ ในอุทยานฯ
  4. สถานที่ตั้ง

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

จุดเด่นของสถานที่

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีสิ่งแวดล้อมธรรมชาติรายล้อม ให้เห็นถึงความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติในบ้านเรา อีกทั้งยังมีแหล่งเรียนรู้มากมายสำหรับคนที่สนใจ พร้อมกิจกรรมอีกเพียบที่ใครมาแล้วต้องได้ลองทำดูสักครั้ง จะพบว่าที่นี่นอกจากจะได้ความรู้กลับไปแล้วยังได้ความสนุก และมิตรภาพของคนที่มาที่นี่ด้วยกัน 

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

สถานที่สำคัญของอุทยานฯ

เราจะพาทุกคนไปดูกันว่าสถานที่สำคัญของอุทยานฯ มีอะไรบ้าง เพื่อให้ใครที่กำลังหาข้อมูลการท่องเที่ยวอยู่ได้ตัดสินใจ ซึ่งที่นี่มีสถานที่มากมายที่เป็นแหล่งความรู้รวมไว้ให้ได้เข้ามาชม ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลย

1.ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ที่แห่งนี้คือศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผ่านตัวนิทรรศการต่างๆ ที่ได้ทำการจัดแสดงให้กับนักท่องเที่ยว หรือนักเรียน นักศึกษาที่สนใจมาหาความรู้ได้ที่นี่ ซึ่งด้านในศูนย์จะมีนิทรรศการที่น่าสนใจให้ได้เดินเข้าไปชม เช่น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

นิทรรศกาลเฉลิมพระเกียรติ 

เป็นนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติให้กับผู้ที่มีความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ที่เป็นพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย ที่ทรงมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในเรื่องพลังงาน ที่จัดแสดงพระราชกรณียกิจมากมายในด้านพลังงานทดแทน การพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ  การสร้างสรรค์นวัตกรรมพลังงานจากธรรมชาติ

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

นิทรรศกาลพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

ที่มีนิทรรศการต่างๆ แยกย่อยออกไป เพื่อให้สามารถหาอ่านได้ง่ายขึ้น เพื่อเป็นการสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานที่ขับเคลื่อนชีวิตของทุกคน อีกทั้งยังช่วยต่อยอดให้นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาเพื่อเกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพิ่มขึ้น

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

กลับสู่สารบัญ

2.พลังงานแสงอาทิตย์

ทางอุทยานได้ทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อนำไปใช้งานภายในอุทยานเป็นการประหยัดค่าไฟ และเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาได้ทราบว่าที่นี่นั้นติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง 2 ระบบ คือ ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Grid connectedและระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Stand alone เป็นการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมได้ดี ใครที่เดินมายังจุดนี้ก็สามารถศึกษาเป็นความรู้ติดตัวไว้ หรือจะชมความสวยงามของแผงพลังงานอาทิตย์ที่ติดตั้งกันเรียงรายอย่างสวยงาม

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

3.ศูนย์การเรียนรู้พลังงานชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อม

สถานที่ต่อมาเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ให้คนทั่วไปสามารถเข้าชมได้ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบในการดำเนินงานให้ชุมชนสามารถนำไปใช้ได้จริง และเป็นระบบที่มีความทันสมัย เป็นเทคโนโลยีที่เข้าถึงง่ายเช่น

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

เป็นตู้อบแห้งที่สามารถระบายอากาศได้ดี เหมาะกับชุมชนที่มีการผลิตสินค้าโอท้อปหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการอบแห้ง ซึ่งตู้อบนี้สามารถอบแห้งผลิตภัณฑ์สดได้ครั้งละ 250 – 300 กิโลกรัม โดยอุณหภูมิของอากาศภายในเครื่องอบแห้งอยู่ในช่วง 40 – 70 องศาเซลเซียส เป็นตู้ที่มีการออกแบบมาให้ดูใช้งานง่าย และตั้งอยู่ในโลเคชั่นที่เป็นธรรมชาติ ใครได้มาเดินดูตรงนี้แล้วจะต้องหลงใหลกับความสวยงาม และความเงียบสงบ

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

4.สวนป่าชายเลน ทูลกระหม่อม

ป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งของระบบนิเวศ ที่ประกอบไปด้วยพันธุ์ไม้ป่าชายเลนหลากหลายชนิด ยังเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน และที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆ ที่อพยพมายังสวนป่าชายเลนแห่งนี้ ใครที่มานั้นสามารถมาเยี่ยมชมความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน หรือจะมาทำกิจกรรมปลูกป่ากับที่นี่ก็ได้ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลและคอยให้คำแนะนำในการปลูกอย่างใกล้ชิด

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

บริการอื่นๆ ในอุทยานฯ

กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม

เป็นกิจกรรมที่มีไว้เพื่อสถาบันไหนที่ต้องการมาเยี่ยมชมสถานที่ โดยจะต้องมีหนังสือขอเข้าเยี่ยมชม เพื่อการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมสัมมนา

ใครที่อยากมาจัดสัมมนาเพื่อรับความรู้พร้อมฝึกอบรมที่นี่ก็สามารถมาได้แต่ต้องทำการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าสัมมนา

อาการและจัดเลี้ยง

มายังที่นี่แล้วเกิดหิวสามารถมารับประทานอาหารกันได้ ซึ่งทางอุทยานจะจัดให้ไปเซ็ท ซึ่งมีหลากหลายเซ็ทให้ได้เลือก พร้อมราคาที่แตกต่างกันออกไป มีอาหารหลายเมนูให้บริการ ซึ่งเป็นอาหารที่มีคุณภาพอย่างมาก

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

สถานที่ตั้ง

กลับสู่สารบัญ

เป็นอย่างไรบ้างกับ รีวิว อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ที่เที่ยวเชิงธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย ที่ใครได้มาแล้วจะต้องพูดออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าคุ้มค่าอย่างมาก นอกจากจะมีศูนย์การเรียนรู้และกิจกรรมมากมายให้ได้ทำแล้วยังได้พบกับธรรมชาติที่สวยงามภายในอุทยานที่หาได้จากที่นี่ที่เดียว ใครเบื่อที่เที่ยวในเมืองก็สามารถยังอุทยานฯ นี้ได้ และสำหรับใครที่กำลังมองหาบ้านพักพูลวิลล่าที่สะอาด ปลอดภัย ไว้ใจได้ สามารถแวะชมบ้านพักพูลวิลล่าได้ที่ Baanpuck.com แหล่งรวมบ้านพักที่ดีที่สุด

สนใจติดต่อ @LINE คลิ๊ก

 

รีวิว  ที่เที่ยวหัวหิน ที่ใกล้เคียง