Tag Archives: สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต
รีวิว สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต แห่งแรกของจังหวัด

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ประเทศไทย เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ทางน้ำ ทั้งน้ำจืดน้ำเค็ม และมีธรรมชาติที่สวยงาม แต่การเรียนรู้ความสวยงามและของสัตว์น้ำอย่างใกล้ชิด ไม่สามารถเรียนรู้ได้หากไม่ใช้ผู้เชี่ยวชาญ จึงเกิดการสร้างมิวเซี่ยมในที่ต่างๆขึ้นมา ที่จำลองการใช้ชีวิตของธรรมชาติที่แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด น้ำเค็ม ซึ่งเป็นสถานที่เรียนรู้ให้กับเด็กๆ และเเหล่งเรียนรู้ให้คนทั่วไป เข้ามาเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี กับสถานที่มิวเซี่ยมที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต สถานแสดงพันธุ์ สัตว์น้ำภูเก็ต [...]

สอบถามราคาพิเศษ คลิ๊ก!